Prostorski informacijski sistemi (GIS)

Povezovanje opisnih podatkov z lokacijo je ključna lastnost prostorskih informacijskih sistemov. To nam omogoča pregledovanje kvalitativnih podatkov objektov v prostoru oziroma iskanje objektov z določenimi lastnostmi v prostoru.

Na osnovi hkratne obdelave prostorskih in opisnih – kvalitativnih podatkov lahko izdelujemo različne analize, načrtujemo razvoj, izbiramo najbolj primerne lokacije, optimiziramo različne delovne procese, in še marsikaj.

Ker ima skoraj vsak podatek, s katerim razpolagamo, tudi svojo lokacijo v prostoru, je uporaba prostorskih informacijskih sistemov mogoča skoraj povsod. Tisti, ki se tega zaveda in to izkoristi, ima prednost pred konkurenco.

Prostorska vizualizacija daje podjetjem nove ideje in dimenzije.

Konferenca TerraGIS
Konferenca TerraG
Konferenca ob 10 letnici delovanja podjetja TerraGIS v Kristalni palači v Ljubljani je bila uspešna.
ISL
Potrebujete pomoč?
Pomoč
Nudimo oddaljeno pomoč preko programa ISL Light. ISL Light je uporabniku prijazen program za takojšnjo podporo na daljavo.