Naši uporabniki
Mestna občina Celje
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Slovenj gradec
Občina Krško
Občina Škofja loka
Občina Gornja Radgona
Občina Tržič
Občina Šoštanj
Občina Ravne na Koroškem
...
Aerodrom Ljublajna
AMIS
Dnevnik
Elektroinštitut Milan Vidmar
POP TV
RTV SLO
...
Naslov
Reference

Več kot 110 podjetij in ustanov s katerimi sodelujemo.

Več kot 350 uporabnikov naših programskih rešitev.

Reference po uporabnikih:

 • 66 občinskih uprav uporablja naše rešitve,
 • 15 podjetij uporablja našo programsko opremo za delo s prostorskimi podatki,
 • s 5 komunalnimi podjetji sodelujemo pri vzdrževanju obratnega katastra komunalnih vodov,
 • 17 upravnih enot testira našo programsko opremo.

Reference po področjih:

 • digitalizacija prostorskih planov - 17 občin,
 • avtomatizacija izdelave lokacijske informacije oziroma potrdila o namenski rabi zemljišč - 13 občin,
 • NUSZ (nastavitve, posodobitve podatkovnih baz, aplikacija za vzdrževanje podatkov) - 35 občin,
 • izdelava Programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o komunalnem prispevku ter aplikacija za avtomatizacijo izdelave odločbe o komunalnem prispevku - 23 občin,
 • aplikacija za avtomatizacijo izdelave odločbe o komunalnem prispevku uporablja 18 občin, odloke pa smo pripravili za 23 občin.

Oddaja podatkov različnih katastrov v ZKGJI:

 • javna razsvetljava - 16 občin,
 • vodovod, kanalizacija - 13 občin,
 • telekomunikacije - 12 podjetij.

Vzdrževanje, baze podatkov, dopolnitev odlokov o občinskih cestah - 24 občin.

 
Naslov
Mnenja uporabnikov

Sodelovanje s podjetjem TerraGIS se je pričelo že ob njegovi ustanovitvi v letu 2002, na podlagi referenc in poznavanju preteklega strokovnega dela. Odločitev za izbor nam je v tem času doprinesla ne samo dodano vrednost ampak tudi zanesljivega in prijetnega partnerja s posluhom, razumevanjem in strokovnimi rešitvami, ki jih kot javna uprava potrebujemo pri svojem vsakdanjem delu.


Veseli smo sodelovanja, saj nam ekipa podjetja TerraGIS zagotavlja kvalitetno in vrhunsko obdelavo podatkov, doprinaša sprotne tehnične in strokovne informacijske novosti, so vedno korak pred uradnimi načini podajanja informacijskih evidenc, nadgradnji programov ter korak pred konkurenčnimi podjetji. Dodatno cenimo še dejstvo, da so nam venomer na razpolago pri reševanju različnih informacijskih nepredvidenih hitrih rešitev v zelo kratkem času. Ekipa je izredno strokovna brez katere si skoraj ne moremo predstavljati našega kvalitetnega dela, saj se pogosto preprosto nimamo časa ukvarjati s tehnično podporo, za to pa nam je na razpolago podjetje TerraGIS s svojo ponudbo in rešitvami.


Kvaliteta, strokovnost, hitrost, zanesljivost in naše zadovoljstvo je tudi razlog nadaljnjega sodelovanja s podjetjem TerraGIS.


Peter Vidmar, Občina Šoštanj

 

S podjetjem TerraGIS sodelujemo že 8 let. Poleg GIS programske opreme nam zagotavljajo tudi druge storitve, ki so povezane s prostorom: izdelava katastrov komunalnih vodov, dopolnjevanje podatkov o občinskih cestah, priprava odlokov o programu opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka in izdelava načrta javne razsvetljave. Izkazali so se kot zanesljivi in kvalitetni izvajalci in dobri poznavalci področij s katerimi se ukvarjajo. Dobro sodelujejo tudi z drugimi našimi izvajalci, tako da nimamo težav pri izmenjavi prostorskih podatkov.


Anton Tőrnar, Župan Občine Črenšovci

 

S podjetjem TerraGIS d.o.o. Občina Tržič sodeluje od leta 2009. Podjetje odlikuje ažurnost, hitra odzivnost, odgovornost, dober odnos, suverenost in prepričljivost. Z načinom razmišljanja in strokovnostjo zaposlenih za naročnika poiščejo individualne rešitve. S programom Terra in dodatnimi moduli (izdelava potrdil o namenski rabi, lokacijskih informacij in izračunov komunalnega prispevka) pa nam je tudi vsakodnevno delo in delo s strankami močno olajšano. Ob vseh dobrih izkušnjah si seveda želimo nadaljnjega plodnega sodelovanja pri prihodnjih izzivih.


Mateja Muzik, Občina Tržič

 

Na Občini Škofja Loka 12 zaposlenih pri svojih delovnih nalogah uporablja programsko opremo Terra, s katero hitreje in učinkoviteje dosega visoko zastavljene cilje. Sodelovanje s podjetjem TerraGIS temelji na partnerstvu in zaupanju. Visoko usposobljeni strokovnjaki so zmožni poskrbeti za različne zahteve s področja GIS, bodisi z nasveti, bodisi z obdelavo podatkov, njihovo pretvorbo v različne formate in so tudi v pomoč pri sodelovanju z drugimi zunanjimi izvajalci. Uporaba modula NUSZ omogoča učinkovit nadzor nad zavezanci za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pomeni večji priliv sredstev v občinski proračun in kakovostnejše in hitrejše reševanje ugovorov zavezancev.


Modula LokInfo in PNRZ omogočata skrajšanje časa izdelave lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi prostora in s tem hitrejše reševanje zadev.


Pregledovalnik Terra izpolnjuje raznovrstne potrebe po pregledovanju in obdelovanju prostorskih podatkov in ga zaposleni na Občini koristijo na različnih področjih dela (področje okolja in prostora, prometa, stavbnega zemljišča, komunalnih služb ...).


Djurdja Balcojkić, Občina Škofja Loka